Hiệp Sĩ Đường Phố

Hiệp Sĩ Đường Phố

———————————————————————————-

Thoáng chút âu lo
Đậm chút yêu thương
Bên bến cuộc đời
Hiệp sĩ đường phố

———————————————————————————-

Hai chữ bình thường
Xuất hiện thường ngày
Bỗng đôi mắt sáng
Gặp chuyện phải quấy

———————————————————————————-

Như Lục Vân Tiên
Tỏ chút khí phách
Âu cũng tình người
Đan xen,hòa quyện

———————————————————————————-

Chút việc gọi là
Lòng thực mong muốn
Chấp nhận trả giá
Khắc ghi lòng đời

———————————————————————————-

Hiệp sĩ đường phố
Yêu người yêu ta
Như thể một mẹ
Tấm lòng đất Việt

———————————————————————————-

Hiệp sĩ đường phố
Do đó mà có!
Làm những việc đó
Tấm lòng là đó.

By SenTre (thông thái đi học)

TTDH