Một ngày chúng ta làm được những gì?

Hãy nói về điều này: Một ngày chúng ta làm được những gì?
( Tôi không dùng từ “có thể” hay “đã”) 😉

Một ngày 24h đồng hồ, bớt đi thời gian cho việc ngủ để cân bằng co thể, chúng ta còn lại một chút(khoảng <17h) để làm những việc cần làm, phải làm, nên làm.
Vậy trong một ngày chúng ta đã làm được những việc gì?
Chúng có ích lợi ra sao? Có vấn đề gì nảy sinh không?
Chúng ta giải quyết các công việc như thế nào? kết quả ra sao?
Chúng ta đã gặp ai, gặp được ai thú vị, có những bài học nho nhỏ?
Chúng ta đã ở đâu? Có nhìn thấy những cảnh vật tươi đẹp?
Chúng ta đã suy nghĩ về điều gì, về ai…

Một ngày chúng ta làm được những gì?

Khi kết thúc một ngày, ta cảm nhận được gì và có suy nghĩ gì về những gì đã xảy ra, đã không xảy ra trong ngày?
Chúng ta có hài lòng?

Cần quan tâm về điều này một chút, vì những gì có được trong một ngày theo thời gian… nó sẽ định hình con người chúng ta những năm tháng sau này. Mà chúng ta lại luôn có mong muốn gì đó?
Chúng ta có đang kiểm soát bản thân? …

sand-clock

part 1…